نتایج روز ورودی تامزآپ

برای دانلود کتابچه راهنمای منتورها اینجا کلیک کنید

لیست‌ تیم‌های پذیرفته‌شده در برنامه تامزآپ

اسامی تیم‌ها و منتورهای حاضر در رویداد روز ورودی تامزآپ

گزیده عکس‌های روز ورودی

تامزآپ را دنبال کنید

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

دسترسی سریع

تامزآپ را دنبال کنید