روز ارائه تامزآپ

 

آشنایی با استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران روز ارائه

تصاویر رویداد

فایل فشرده تصاویر رویداد در سه بخش و از لینک‌های زیر قابل دسترسی است.

روز ارائه تامزآپ

آشنایی با استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران روز ارائه

تصاویر رویداد

فایل فشرده تصاویر رویداد در سه بخش و از لینک‌های زیر قابل دسترسی است.

تامزآپ را دنبال کنید

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

دسترسی سریع

تامزآپ را دنبال کنید