برنامه آموزشی

آموزش، تمرین و مشاوره تخصصی

 

تامزآپ قصد دارد به علاقه‌مندان کارآفرینی کمک کند مسیر راه‌اندازی یک کسب‌وکار نوپا در حیطه سلامت را با خطر کمتری طی کنند. به این منظور در هر برنامه شش ماهه تامزآپ، بیش از ۶۰ ساعت کارگاه آموزشی، سه ماه منتورشیپ برای تیم‌های پذیرفته‌شده، رویدادها و جلسات مشاوره برگزار می‌شود.

تیم‌سازی: مرداد و شهریور ۹۸

در مرحله اول شرکت‌کنندگان با الفبای راه‌اندازی کسب‌وکار آشنا می‌شوند، ایده‌پردازی را یاد می‌گیرند و تیم کسب‌وکار خود را تشکیل می‌دهند.

کارگاه‌ها: چهار کارگاه برای آموزش نخستین گام‌های راه‌اندازی کسب‌وکار در این مرحله برگزار می‌شود.

سمینار: در کنار کارگاه‌ها، سمیناری برای معرفی فرصت‌های کارآفرینی سلامت در حوزه‌های سلامت دیجیتال، تجهیزات پزشکی و دارو و بیوتکنولوژی برگزار می‌شود تا به فرآیند ایده‌پردازی افراد کمک کند. معرفی فرصت‌های حوزه‌های مذکور در جلسات موازی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با توجه به علاقه‌شان می‌توانند در یکی از سه جلسه شرکت کنند.

تیم‌سازی: پس از سمینار، برنامه‌ای اختصاصی برای شبکه‌سازی برگزار می‌شود تا افرادی با مهارت‌های متفاوت و علایق مشابه با هم آشنا شوند و برای تشکیل تیمی مناسب گفتگو کنند.

مشاوره: با توجه به اینکه تیم‌ها برای ورود به مرحله بعد باید ایده کسب‌وکارشان را انتخاب کرده باشند،‌ مشاوران تامزآپ پس از سمینار حضور خواهند داشت تا برای انتخاب ایده مناسب به افراد کمک کنند. مشاوره برای کسانی که در تمامی کارگاه‌ها و سمینار شرکت کرده‌ باشند رایگان خواهد بود.

ثبت‌نام: شرکت در مرحله اول به صورت فردی انجام می‌شود. هر یک از شرکت‌کنندگان با توجه به نیاز خود، در کارگاه‌های آموزشی و سمینار شرکت‌ می‌کند.

روز ورودی

روز ورودی یا Entrance Day درگاه ورود به مرحله دوم تامزآپ و استفاده از منتورشیپ است. در این روز هر تیم طی سه دقیقه ایده خود را ارائه می‌کند و دو دقیقه می‌توانند به سوالات پاسخ دهند.

منتورشیپ: ارائه‌ها در حضور منتورهایی که سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف سلامت را دارند انجام می‌شود و پس از پایان ارائه‌ها، منتورها می‌توانند به تعدادی از تیم‌ها پیشنهاد منتورشیپ بدهند. تیم‌ها از میان پیشنهادهای دریافتی خود با منتورها وارد مذاکره می‌شوند و در نهایت هر تیم می‌تواند با یک منتور به توافق برسد. هر منتور در مدت سه‌ماهه مرحله دوم حدود ۲ الی ۴ ساعت در هفته را صرف راهنمایی تیم  خواهد کرد.

ثبت‌نام: ثبت‌نام روز ورودی به صورت تیمی و فقط برای شرکت و ارائه در روز ورودی انجام می‌شود. تیم‌ها برای پذیرش شدن باید همه ملاک‌های زیر را دارا باشند:

  1. تعداد اعضای تیم حداقل ۲ نفر و حداکثر ۵ نفر باشند.
  2. طرح تجاری یک صفحه‌ای ارائه نموده باشد که پس از داوری مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

روز ورودی

روز ورودی یا Entrance Day درگاه ورود به مرحله دوم تامزآپ و استفاده از منتورشیپ است. در این روز هر تیم طی سه دقیقه ایده خود را ارائه می‌کند و دو دقیقه می‌توانند به سوالات پاسخ دهند.

منتورشیپ: ارائه‌ها در حضور منتورهایی که سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف سلامت را دارند انجام می‌شود و پس از پایان ارائه‌ها، منتورها می‌توانند به تعدادی از تیم‌ها پیشنهاد منتورشیپ بدهند. تیم‌ها از میان پیشنهادهای دریافتی خود با منتورها وارد مذاکره می‌شوند و در نهایت هر تیم می‌تواند با یک منتور به توافق برسد. هر منتور در مدت سه‌ماهه مرحله دوم حدود ۲ الی ۴ ساعت در هفته را صرف راهنمایی تیم  خواهد کرد.

ثبت‌نام: ثبت‌نام روز ورودی به صورت تیمی و فقط برای شرکت و ارائه در روز ورودی انجام می‌شود. تیم‌ها برای پذیرش شدن باید همه ملاک‌های زیر را دارا باشند:

  1. تعداد اعضای تیم حداقل ۲ نفر و حداکثر ۵ نفر باشند.
  2. طرح تجاری یک صفحه‌ای ارائه نموده باشد که پس از داوری مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

اعتبارسنجی: پاییز ۹۸

در این مرحله، تیم‌ها برای ارزیابی و اعتبارسنجی عمیق مشکل و طراحی یک مدل کسب‌وکار متناسب با آن فعالیت می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند تناسب راهکار با مشکل را به دست آورند.

کارگاه‌ها: دو مجموعه کارگاه «راه‌اندازی کسب‌وکار» شامل ۴ عنوان و «توسعه کسب‌وکار» شامل ۶ عنوان کارگاه در این مرحله برگزار می‌شود.

برنامه‌های مشاوره: رویداد مشاوره توسعه کسب‌وکار با هدف انتقال تجربه متخصصان کسب‌وکار به تیم‌های شرکت‌کننده و همچنین جلسات مشاوره ارائه به سرمایه‌گذار برای تیم‌ها تدارک دیده شده است.

روز ارائه

تیم‌ها در روز ارائه یا Pitch Day فرصت دارند سرمایه اولیه جذب کنند و با مشاوران متخصص در حیطه فعالیتشان برای همکاری مذاکره کنند. تیم‌های ثبت‌نام کننده ارائه‌ای به مدت پنج دقیقه خواهند داشت و دو دقیقه می‌توانند به سوالات پاسخ دهند. مشاوران، فرشتگان سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاران خطرپذیر در روز ارائه حضور خواهند داشت.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا همکاری: پس از پایان ارائه‌ها، مشاوران، فرشتگان سرمایه‌گذار و نماینده سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌توانند به تعدادی از تیم‌ها پیشنهاد همکاری و سرمایه‌گذاری دهند. البته، تیم‌ها می‌توانند بدون دریافت پیشنهاد نیز درخواست ملاقات و مذاکره با این افراد را ارائه نمایند.

کافه تامزآپ: تیم‌ها از میان پیشنهادهای دریافتی خود با کسانی که مورد توجهشان قرار بگیرد وارد مذاکره می‌شوند. به این شکل روز ارائه در دو قسمت شامل ارائه توسط تیم‌ها و کافه تامزآپ برای مذاکرات برگزار می‌گردد.

ثبت‌نام: ثبت‌نام روز ارائه به صورت تیمی و فقط برای شرکت و ارائه در آن روز انجام می‌شود. تیم‌ها برای پذیرش شدن باید همه ملاک‌های زیر را دارا باشند:

  1. تعداد اعضا تیم حداقل ۲ نفر باشد.
  2. مدل کسب‌وکاری ارائه نموده باشد که در داوری مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

روز ارائه

تیم‌ها در روز ارائه یا Pitch Day فرصت دارند سرمایه اولیه جذب کنند و با مشاوران متخصص در حیطه فعالیتشان برای همکاری مذاکره کنند. تیم‌های ثبت‌نام کننده ارائه‌ای به مدت پنج دقیقه خواهند داشت و دو دقیقه می‌توانند به سوالات پاسخ دهند. مشاوران، فرشتگان سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاران خطرپذیر در روز ارائه حضور خواهند داشت.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا همکاری: پس از پایان ارائه‌ها، مشاوران، فرشتگان سرمایه‌گذار و نماینده سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌توانند به تعدادی از تیم‌ها پیشنهاد همکاری و سرمایه‌گذاری دهند. البته، تیم‌ها می‌توانند بدون دریافت پیشنهاد نیز درخواست ملاقات و مذاکره با این افراد را ارائه نمایند.

کافه تامزآپ: تیم‌ها از میان پیشنهادهای دریافتی خود با کسانی که مورد توجهشان قرار بگیرد وارد مذاکره می‌شوند. به این شکل روز ارائه در دو قسمت شامل ارائه توسط تیم‌ها و کافه تامزآپ برای مذاکرات برگزار می‌گردد.

ثبت‌نام: ثبت‌نام روز ارائه به صورت تیمی و فقط برای شرکت و ارائه در آن روز انجام می‌شود. تیم‌ها برای پذیرش شدن باید همه ملاک‌های زیر را دارا باشند:

  1. تعداد اعضا تیم حداقل ۲ نفر باشد.
  2. مدل کسب‌وکاری ارائه نموده باشد که در داوری مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

تامزآپ را دنبال کنید

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

تامزآپ

تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه سلامت است که توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

دسترسی سریع

تامزآپ را دنبال کنید